Skicka länk till app

ADP Mobile Solutions


4.2 ( 3552 ratings )
Näringsliv Finans
Utvecklare: ADP, Inc
Gratis

ADP Mobile Solutions är en integrerad självbetjäningslösning för anställda som ger dem ständig tillgång till företagsinformation, var de än befinner sig. Applikationen revolutionerar företagens utskick av lönebesked och annan viktig personalinformation till anställda genom att göra uppgifterna tillgängliga dygnet runt via de anställdas mobila enheter. All information överförs med samma säkra teknik av världsklass som ADP använder dagligen för att leverera information och tjänster åt ungefär 600 000 kunder runt om i världen. Du får enkelt tillgång till betalningsinformation och företagskataloger via din mobiltelefon eller surfplatta.
Obs:
- När du loggar in kan det hända att du inte ser alla funktioner som nämns i den här beskrivningen. Du ser endast uppgifter som ADP har lämnat till din arbetsgivare om produkter som är tillgängliga till mobil. Om du har frågor, läs Vanliga frågor under Inställningar i appen.

Nyckelfunktioner:
• Visa lönebesked.
• Kontakta kollegor med en skärmtryckning.
• Visa tillgängliga semesterdagar och begär ledighet.
• Uppdatera tidrapport.
• Stämpla in eller ut.
• Visa företagsnyheter.
Säkerhet:
• Alla applikationsanrop och transaktioner dirigeras via ADP:s säkra servrar.
• Mobilapplikationen varken överför eller använder någon känslig personlig information.
• All nätverkstrafik mellan den mobila enheten och servern är krypterad.
• Användarnamn och lösenord är skyddade.
• Inloggningssessioner avbryts vid inaktivitet.
• Konton låses efter flera felaktiga inloggningsförsök.
• All lokalt lagrad information om anställda på den mobila enheten är krypterad.
Krav:
• Internetanslutning
• Användarnamn och lösenord till ADP-portalen